30% по-скъпа полица за превишена скорост в София с 10

30% по-скъпа полица за превишена скорост в София с 10 ...

Бонус по „Гражданска“ през януари 2019 г..


30% по-скъпа полица за превишена скорост в София с 10 км./ч.


Хората, които ще трябва да подновят застраховката „Гражданска отговорност” през първите седмици на 2019 г. реално ще получат бонус от цената на полицата. Наредбата на Комисията за финансов надзор за въвеждане на системата „бонус-малус”, която е приета на първо четене, предвижда при влизането й в сила всички шофьори да бъдат оценени с базовия клас за риск. През първата година след това цената на полицата ще зависи от направените нарушения на пътя от момента на влизане в сила на наредбата до сключване на полицата.

Ако наредбата влезе в сила на 1 януари и човек трябва да поднови полицата си на 1 февруари, в цената й ще се отразят нарушенията на пътя през първия месец на годината. Така човек ще трябва да кара внимателно само месец за да получи бонус за „Гражданска отговорност” и на 1 февруари да плати 90% от базовата й цена. Ако през юни същият шофьор бъде сниман извън населено място с превишена скорост от 10 км.ч., ще получи една наказателна точка, ще се върне в базовото ниво на риск и при подновяване на полицата ще плати базовата й цена. Ако друг шофьор направи същото нарушение в същия ден през лятото на 2019 г., но полицата му изтича през септември, ще получи утежнение в цената в размер на 10%. След това през годините дори двамата шофьори да имат едно и също поведение на пътя и да правят еднакви нарушения в един и същи ден, винаги вторият шофьор ще плаща по-скъпа „Гражданска”.

За превишена скорост в населено място с 10-30 км.ч. ще се дават три наказателни точки и рисковият клас на шофьора и на автомобила ще се вдига с три нива. Така, ако човек е в базовия 8 клас, за едно снимане с камера за превишена скорост ще отива в 11 клас и ще плаща с 30% по скъпа „Гражданска”, предвижда наредбата на КФН. А след това три години поред не трябва да няма нито едно нарушение за да изчисти наказателните си точки и да плаща базовата цена на полицата.

 

Становище на КФН


Полицата не може да е на водача


Във връзка с обществено обсъждане на наредбата за въвеждане на системата „бонус-малус” от КФН отговориха на част от спорните въпроси:


– Защо системата „бонус-малус” не се сключва на името на водачите и по този начин да отчита тяхната персонална отговорност и поведение?
– Защото в България застраховката Гражданска отговорност на автомобилистите се сключва във връзка с моторно превозно средство. Правният режим позволява дадено МПС да бъде прехвърляно само чрез нотариално заверен договор, като това не се отразява в регистрите на МВР. Автомобилът може да бъде управляван от всекиго само с устно разрешение. Така има възможност много шофьори да предизвикат катастрофа с едно МПС. Има страни, където в талона на колата се вписват всички водачи, които имат право да го управляват, и законът не позволява водачи на дадено МПС да са лица, които не са вписани в талона. Такава система позволява при сключването на застраховката да се отчитат характеристиките на действителните водачи на автомобила.

Система със сключване на застраховка само на водача няма никъде в ЕС. Европейското законодателство изисква Гражданската отговорност да покрива отговорността на лице, което управлява кола, дори и без да е собственик. Трябва да се покрива отговорността на лица, които управляват МПС без разрешение (например при кражба) или без шофьорска книжка. Това налага застраховката да бъде свързана с определен автомобил.

Система на персонална застраховка гражданска отговорност (както при нотариуси и адвокати), ще създаде други утежнения. Например семейство, което има един автомобил, който се управлява от съпруг, съпруга и от някой друг член от домакинството. Тогава за управлението на автомобила ще трябва да се плащат повече от една застраховка.

– Защо се наказват добросъвестни купувачи на автомобили, с които са извършени множество пътно транспортни произшествия или административни нарушения?
– Ако „бонус-малус” класът на автомобилите не се запазва, системата лесно ще бъде заобикаляна с формално прехвърляне на други лица без нарушения, различни от шофьора с много нарушения. Например баща може да прехвърли колата си на своето малолетно дете или на друг роднина, който няма нарушения.
При покупка на автомобил купувачът лесно ще може да получи информация от Гаранционния фонд за статуса на автомобила, който го интересува, и да прецени дали да го купи или да иска отстъпка от цената, която да покрие разходите му за по-скъпата застраховка. Това ще бъде допълнително утежнение за собственика на автомобил, който допуска много нарушения, защото ще бъде затруднен да продаде автомобила си.

 

До края на август


1,376 млрд. лв. са приходите на застрахователите


Изплатиха 188,7 млн. лв. по „Каско”

Застраховките, свързани с автомобили, осигуряват 74% от приходите на компаниите.Застраховките, свързани с автомобили, осигуряват 74% от приходите на компаниите.
Приходите на общозастрахователните компании за първите осем месеца на годината са 1,376 млрд. лв., сочат данните на КФН. 74% от тези приходи се дължат на застраховките, свързани с автомобили – „Каско” и „Гражданска отговорност”. Събраните от компаниите премии по полиците „Каско” са в размер на 415,93 млн. лв.

Приходите от застраховката „Гражданска отговорност” са значително повече – 603 млн. лв. Причината за това е, че тази полица е задължителна за шофьорите, докато „Каско” се сключва по желание. Затова много шофьори си купуват само задължителната полица и спестяват парите за „Каско” като се надяват, че автомобилът им няма да бъде откраднат и нищо няма да му се случи на път.

Платените от застрахователите обезщетения от януари до август са 622,7 млн. лв. От тях по „Каско” са изплатени 188,7 млн. лв., а по „Гражданска отговорност” – 332,4 млн. лв. Изплатените средства са около половината от събраните премии. Но компаниите заделят и значителни резерви за бъдещи плащания по застраховки, защото делата при пострадал на пътя често се бавят с години.

Източник: trud.bg